Jutsus in der Spalte 1 lassen sich mit Jutsus der Spalte 1 und 2 kombinieren.
Jutsus in der Spalte 2 lassen sich mit Jutsus der Spalte 1 kombinieren, aber nicht mit Jutsus der Spalte 2 oder 3.
Jutsus in der Spalte 3 sind nur alleine einsetzbar und mit nichts kombinierbar.

Spalte 1Spalte 2Spalte 3
Doton Kengan no Jutsu Suika no Jutsu Byakugan Cho Baika no Jutsu Doton Domu Horengan Hyorogan Infuin Kai Ishoku Sharingan 1 Ishoku Sharingan 2 Ishoku Sharingan 3 Juujin Kesshou No Yoroi Mokuton Mokujo Heki Mushi Kabe no Jutsu Nenkin no Yoroi Sharingan 1 Sharingan 2 Sharingan 3 Shikigami no Mai Shikotsumyaku Shikyaku no Jutsu Suna no Mayu Suna no Yoroi Unsterblichkeit Youton no Yoroi Zoketsugan Chakra Aura Chakrahaut Chakraknochen Chakramantel Chakramuskeln Hiraishin no Jutsu Stufe 1 Juin 1 Juinka Modoki Aura Modoki Haut Modoki Mantel Modoki Mantel 2 Byakugou no Jutsu Calorie Control Currygan Ewiges Mangekyou Sharingan Herzvereinigung Hiraishin no Jutsu Stufe 2 Ishoku Mangekyou Sharingan Ishoku Rinnegan Juho Soshiken Juin 2 Kaimon Keimon Kyomon Kyumon Mangekyou Sharingan Modoki Haut 2 Raiton no Yoroi Rinnegan Ritualkreis Sakin Seimon Sennin Mode Sennin Mode Senninka Shashin no itsutsu Kankaku Shimon Shishou Tengetsu Shomon Sotoro Tomon Tongarashigan Vereinigung Volle Bijuuform Wassermonster Yamata no Jutsu

Zurück